Имоти Стара Загора. Недвижими имоти

ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Българин с 20 млн. заем oт банка

20.08.2012

Телеграф, 11.08.12, с. 5 Физическо лице е по¬лучило над 20 млн. лв. заем от банка през по¬следната годината. Това показва статисти¬ката на БНБ. Според екс¬перти най-вероятно ста¬ва въпрос за едноличен търговец, тъй като пред¬приемачите също влизат в статистиката като фи-зически лица. По прин¬цип, за да ти даде банка такъв кредит, трябва да гарантираш и съответно да ипотекираш имот на стойност поне 29 млн. лв. Такъв заем обаче се дава изключително трудно и при много тежки условия. За да бъде сигурна, бан¬ката иска доходите на клиента да надвишават 1,2 пъти месечната внос¬ка. Така той трябва да докаже, че заработва по¬не 200 000 лв. на месец, или на година - 2,4 млн. Доходи над един милион лева през миналата го¬дина са обявили 20 души в страната, сочат данни¬те на Националната агенция за приходите. Най-богат от официално деклариралите парите си е столичанин, който си е признал, че е заработил 13 млн. лв. през 2011 г.