ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Холандци ще строят въртящ се небостъргач в Белград

06.12.2011

Политика, бр. 393, 04.11.11, с. 27 Холандската фирма „Витал естейтс" планира да построи в квартал Нови Белград в сръбска¬та столица въртяща се сгра¬да на 80 етажа, ако получи разрешение от столичните власти, съобщи сръбският вестник „Данас".Фирмата е представила проекта в Клуба на бизнес¬мените в община Нови Белг¬рад, на която е подписано и споразумение за сътрудни¬чество 'между общината и „Витал естейтс". Според проекта площта на всеки етаж на бъдещата сгра¬да ще бъде около 1200 квад¬ратни метра, а за въртенето ще се използва енергията на вятъра и слънцето. Всеки етаж на небостъргача ще се върти около централна ос, така че във всеки миг сграда¬та ще изглежда различно, уточни Expert.bg. Небостър¬гачът ще бъде подходящ за хотели, офиси и жилища.По думите на Зоран Лукич, представител на компа¬ния „Витал естейтс", такава „въртяща се кула" още не съществува никъде в Европа и тя може да стане нов сим¬вол на Белград и Сърбия. В случай че градът и община Нови Белград проявят инте¬рес за строителство на обек¬та, което ще се финансира изключително от компания¬та строител, в Белград ще пристигне идейният автор на проекта, световно известни¬ят архитект Дейвид Филтър, проектирал въртящ се не¬бостъргач в Дубай, каза Лукич.Той обясни, че бетонът, с който ще се строи сградата, е от ново поколение и е шест пъти по-лек от стандартния. Материалът позволява пъл¬на енергийна независимост на сградата, тъй като поме¬щенията, изградени от него, имат възможност за иновативно затопляне и охлажда¬не, при което се пести до 70 процента енергия.В момента в Бразилия се строи подобен небостъргач на 220 етажа (най-високата сграда на американския кон¬тинент), който трябва да бъ¬де завършен преди световно¬то първенство по футбол през 2014 г., припомни БТА.