ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


„Пиреос” купува сграда до гръцки мол

06.06.2011

Труд, 01.06.11, с.20+21 Христо Николов Гръцката инвазия на бул. „Цариградско шосе" в София набира скорост. Пиреосбанк ще закупи сграда, част от офис комплекса „Европейски търговски център". Предва¬рителният договор е подпи¬сан още през миналата годи¬на, сега предстои финализиране.Информацията бе потвър¬дена от два източника, близ¬ки до фирмата продавач. От Пиреос банк засега отказаха коментар, като заявиха, че няма нищо окончателно. По неофициална информация новият дом ще им струва между 10 и 13 млн. евро.Почти сигурно е, че до мола на бул. „Цариградско шо¬се" ще се обособи централа¬та на Пиреос банк. Сега ад¬министрацията е пръсната в офиси на бул. „Витоша", на бул. „Черни връх" и в ЦУМ.Банката ще купи сграда Е от офис комплекса, която е от страната на „Мегапарка". Другите 4 сгради на бизнес центъра са от другата страна на The Mall.Обектът на сделката е със 7715 кв. метра разгъната за¬строена площ. Площта на офисите без общите части е около 5900 кв. метра. Отдел¬но се включват и 94 паркоместа от прилежащия паркинг.Сделката не е изненадва¬ща за офис пазара, тъй като Пиреос банк и „Европейски търговски център" си партнират от години. Трезорът от¬пусна кредит за финансира¬не на строителството на ком¬плекса. Цялата сграда бе наета през 2009 г. от „Карфур Бъл¬гария", но по-късно компа¬нията се премести на един етаж в друга част на ком¬плекса. Съседният мол също бе придобит преди време от гръцко дружество. Инвести¬ционният фонд „Асос кепитъл" плати 153 млн. евро за сградата на The Mall. Първо¬началните съобщения бяха за 170-180 млн. евро, но в хода на строителството фон¬дът е предоговорил цената.Пиреос банк е втората гръцка банка, чиято центра¬ла ще се разположи на бул. „Цариградско шосе". До х-л „Плиска" предстои открива- не на новата сграда на Алфа банк. През 2009 г. друже¬ството „Алфа астика акинита", дъщерно на „Алфа груп", плати 8,5 млн. евро за терена с площ 2,86 дка. Парцелът е пред сградата на БАН, в коя¬то са институтите по молеку¬лярна биология и по физиология на растенията.Бившият автосервиз „Из¬ток" същ* премина в ръцете на инвестиционен фонд от южната ни съседка. През април 2007 г. теренът с площ 6,5 дка бе изтъргуван за 17 млн. евро. Плановете са на мястото да бъде изграден смесен комплекс с офиси, магазини и жилища. По-големите сделки Най-богатият българин спо¬ред в. „Пари" Цоло Вутов откри сезона на големите сделки през тази година. Кон¬тролираната от бизнесмена ком¬пания „Геотехмин" плати 3,5 млн. евро за нова 8-етажна офис сгра¬да на бул. „Христо Ботев". Миналия месец „И Ар Джи капитал-3" АДСИЦ продаде имот в Стара Загора за 11 млн. евро. В него се помещават веригите „Аико" и „Мобо". Купувач е фондът „Блухаус". По-рано през годината„И Ар Джи Капитал-2" АДСИЦ подписа изтъргува имотите, в които се помещават „Лрактикер Варна" и „Пикадили" на бул. „Вл. Варненчик" 268. Продажните цени са съответно'8 млн. евро безДДСи6,7млн.евробезДДС. „И Ар Джи Капитал 1" продаде хипермаркет „Практикер" в Со¬фия на бул. „Цариградско шосе" за 10 млн. евро без ДДС. Слаба година за търговските комплекси 2011 година ще е почти ну¬лева за феновете на па¬заруването в лъскавите молове. За дванайсетте месе¬ца ще бъдат открити само от¬делни части от няколко търгов¬ски центъра.Наесен в Стара Загора ще заработи първата част на тър¬говски център с хипермаркет „Карфур". Цялата отдаваема площ на комплекса е 24 800 кв. метра. За 2012 г. беше отложена и премиерата на „Мол Плевен" с инвеститор „Аладин". Първо¬начално обектът трябваше да бъде открит за международния ден на жената - 8 март. Отлагането е по инициатива на основния наемател - хипер¬маркет „Карфур". Търговската площ на пле¬венския мол е 19 500 кв. метра и ще включва над 100 магази¬на. Киносалоните ще се упра¬вляват от индийската компа¬ния My cinemas. От месеци в Русе стои завър¬шен и напълно празен „Дунав мол". Последната информация е, че се готви трансформация¬та му в аутлет център.В началото на тази година бе открита и втората фаза на „Мол Pyce"