ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Фамилните компании се справиха с кризата успешно

07.12.2010

Класа, бр. 901, 03.12.10, с. 10 През 2011 г. ще имаме пълни статистически данни не само за броя на семейните фирми, но и за това колко данъци са платили и колко работни места са осигурили Христо Илиев, председател на Сдружението на фамилния бизнес в България Основните пречки пред семейния бизнес у нас не се различаваха съществено от проблемите, пред които бяха изправени всички други компании. Свитите бюджети, намалените обеми на инвестициите и всеобщата нестабилност, характерни за периода на криза, се отразиха и на фамилните компании. Те обаче се справиха с кризата изключително успешно. Причината се крие в това, че семейните компании планират по-дългосрочно, без да търсят бърза възвръщаемост на инвестициите и моментална печалба. За нашите компании е важно да изградят добро име и репутация в секторите, в които работят, за да отидат те конкурентоспособни и успешни в ръцете на следващото поколение. Сдружението на фамилния бизнес в България успя да се споразумее с Националния статистически институт (НСИ). Тази институция може да гарантира пълна представителност на информацията и ще даде ясна представа за състоянието на фамилния бизнес. В годишните статистически отчети на фирмите за 2010 година беше включен и въпросът дали компанията е семейна. Така през следващата година ще имаме пълни статистически данни не само за броя на фамилните фирми, но и за това с какво се занимават, колко данъци са платили, колко работни места са осигурили и т.н. Бизнесът е оптимист за бъдещето Наблюденията ни към момента са, че над 70% от компаниите в България са фамилни. В Близкия изток и Азия делът на фамилните компании е още по-голям – между 80 и 90 %. Според изследване на PricewaterhouseCoopers, направено сред ръководители на семейни компании в 35 страни по света, 95% от тях имат увереността, че могат да се справят успешно с конкуренцията в своя пазарен сектор. През последната година пък, когато ефектите от кризата бяха силно осезаеми, 48% от фамилните компании отчитат ръст в потребителския интерес към техните продукти и услуги. Около 60% дори възнамеряват да разширят дейността си в следващите 12 месеца. Семейният бизнес е изключително широко разпространен в целия свят. В Европа над 60% от всички компании са фамилни. Всъщност както по света, така и у нас, има фамилни компании от всякакъв вид – както много малки, така и изключително големи с дейност, разпростираща се на няколко континента. Според общоприетата дефиниция за фамилен бизнес една фирма е семейна, когато контролът е в ръцете на една фамилия. Освен това, за да бъде един бизнес определен като фамилен, най-малко 50% от дяловете в компанията трябва да са собственост на фамилията, а когато aкциите се търгуват на борсата, минималният дял е 25%. Основното предизвикателство е въпросът за приемствеността Като изключим икономическите трудности, предизвикани от кризата, основното предизвикателство, което стои пред семейните компании, е въпросът за приемствеността. В България повечето компании са управлявани от т.нар. първо поколение, т.е. от създателя и неговите близки, докато в световен мащаб голяма част от бизнесите са стартирали преди повече от 200 години и в момента се управляват от шесто, дори седмо поколение. Много важно за фамилните компании е младите да бъдат включени на ранен етап, за да се запознаят със спецификите на дейността и един ден, когато дойде моментът да поемат фирмата на родителите си, да могат да управляват дори по-добре от тях. В тази насока мога да кажа, че най-важната тема, която се дебатира сред представителите на семейния бизнес, е образованието. Според нас всички млади хора трябва да получат качествено образование, за да бъдат успешни, без значение дали ще станат част от управлението на компанията на родителите си, или ще намерят собствен път в друга организация. Подготовката в училище е въпрос на държавна политика. Истината е, че много от членовете на нашето сдружение предпочитат да изпратят децата си да учат в чужбина, за да получат образование на конкурентно ниво. Това създава и голям проблем впоследствие, защото децата започват друг живот там - далеч от семейството и бизнеса, не се виждат често с близките си, нито наблюдават развитието на компанията и връзката постепенно се прекъсва. Освен това условията в чужбина често им предлагат по-добър живот и понякога те избират да останат да живеят там. Този проблем не се отнася единствено за фамилния бизнес, но дава много сериозно отражение върху нашите компании.