ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Банка дава ипотечни заеми до 500 000 лв.

12.10.2010

Труд, бр. 279, 09.10.10, с. 9 Преференциални лих¬ви от 7 на сто за зае¬мите в евро и 8% в левове до 31 декември 2010 г. обяви Обединена българска банка (ОББ). Тези лихвени нива са валидни за новия ипоте¬чен кредит на банката „Първо жилище", съобщи¬ха от ОББ. Трезорът пони¬жи лихвите и по ипотеч¬ните си кредити за покуп¬ка на жилищен имот до 7,25% в евро и 8,25 на сто в левове при превод на работната заплата на клиента в банката и за¬плащането на комунални услуги. Стандартният лих¬вен процент по този вид кредити вече е 7,75 про¬цента (евро) и 8,75 на сто (левове), съобщиха от трезора. От банката добавиха, че клиентите ще бъдат освободени от такса за кандидатстване до края на тази година.ОББ предлага ипотечни кредити за покупка на жи¬лище с размер до 500 000 лева, или 250 000 евро. Срокът за изплащане е до 35 години, като максимал¬ната възраст на кредито-получателите към датата на издължаване трябва да е 70 години.