ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Благоевградският строителен бос Н.Галчев с награда “Строител на 2009”

19.02.2010

Струма, Благоевград, бр.40, 18.02.10, с.2 Иван Петров Фирма „Галчев Инже­неринг Груп" АД на благоевградския строителен бос Николай Гал­чев стана „Строител на 2009 г." в категория „Нежилищно строителство" в престижния конкурс на в-к „Строителство имоти". Конкурсьт се органи­зира от 1995 год., а „Галчев Инженеринг Груп" участва в него с административната сграда „Bulgaria Tower".На тържествена церемо­ния в „Новотел Пловдив" инж. Николина Брьчкова получи статуетката „Строител на 2009" и почетна грамота. Инвеститор на наградения обект е фирма „Евротренд" ЕООД, архитект на проекта е Георги Савов и арх. Детелина Соколова, а главен изпълни­тел - „Галчев Инженеринг Груп" АД.За престижната награда се състезаваха множество други нежилищни сгради, сред които пътническият тер­минал на летище Пловдив, бизнес център „Комфорт" -Варна и др. бизнес и офис сгради.Разположен на самия бу­левард „България", бизнес център „България Тауьр" представлява един от симво­лите на този бизнес район.Сградата представлява девететажна офис сграда с два подпокривни етажа, търгов­ска част на две нива и подзе­мен гараж с 90 паркоместа. Впечатление прави окачена­та фасада със заоблени ъгли и запомняща се 360-градусова рекламна конструкция на покрива. Декоративните ме­тални ламели в горната част на сградата освен естетичес­ки имат и енергоспестяващи функции. Конструкцията е безгредова и позволява пос­тигане на оптимална височи­на и свободно разпределение на офисното пространство. На партерното ниво сградата разполага с лоби с рецепция и английски двор. Освен с асансьори първият сутерен и вторият надпартерен етаж са свързани и посредством мо­дерни ескалатори. Офисите и магазините са със светла ви­сочина 3.00 м.