ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Най-малко 35 лв. за застраховка

19.02.2010

Труд, бр. 46, 17.02.10, с. 19 Може ли да застрахо­ваме тънко къщата на село? Повечето компа­нии предлагат така на­речените пакетни по­лици на дома и имуще­ството, които не само се сключват бързо и лесно, но и са много ев­тини. Най-голямото удоб­ство е, че за тях не е нужен оглед. Изисква­нето е постройките да са масивни и да са оби­таеми. Застраховат се и сгради, които са гре­доред, каза Евгения Димова от „ДЗИ Общо застраховане". Застраховките по­криват цяла гама от ри­скове, между които по­жар, природни бед­ствия, счупени стъкла и други. Минималните цени вървят от около 35-40 лв., но при включ­ване на по-големи по­крития полицата може да стигне 120-150 лв. Като цяло пазарът е труден. Все още малко хора застраховат сел­ските си къщи дори в райони, където рискът от наводнения е голям, посочи Димова.