ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Парцели от по 6.5 кв. см се продават в Детройт

19.02.2010

Пари, бр.31, 16.02.10, с.24 Уебдизайнерът Джефри Пафендорф продава ква­дратни инчове (около 6.5 кв. см) от свободен пар­цел в Детройт за по един долар, за да покаже какво може да се направи на празно място. Вече почти 600 „инчвеститори" са се включили в художествения и имотен проект Loveland, като са закупили една или повече от 10-те хил. части, на които е разделен пар­целът. Някои смятат да построят малки сгради върху земята си. Двадесет и осем годишният дизай­нер купил имота за 500 USD. Приходите от про­дажбите се реинвестират в проекта.