ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Банките-майки пак наливат милиарди

15.02.2010

168 часа, бр. 7, 12.02.10, с. 26+31 25% ръст на заемите за жилища Лихвите надолу с 1%, прогнозират експерти Светослав Загорски Нов силен ръст на за­емите за жилища от­читат брокери и фи­нансови консултанти от началото на годината. Ипотечните кредити са се уве­личили драстично не само спря­мо декември, но и спрямо същия период на миналата година, като ръстът е над 50 процента.В абсолютни стойности банките не са вложили много средства спрямо невиждания темп на заемите през 2006-2007 година, но по данни на Българска народна банка само от чужбина по линия на банките-майки вече е влязъл над 1 милиард евро от януари насам. „Вярно е, че наблюдаваме своеобра­зен ренесанс в жилищното кредити­ране. Факт е, че отвън отново постъпват ресурси нещо, което не се беше случвало през последните месеци. Най-радостни са цифрите от началото на февру­ари, особено зa кредитите в евро", заяви за „168 часа" управителят на КредитЦентър Тихомир Тошев.Според Тошев сега банките са за­почнали наистина да свалят лихвите по ипотеките и да финансират даже строителство „на зелено". Статисти­ката на компанията сочи, че заеми­те за жилище със срок над 10 години вече са паднали до лихва от 7,45 процента, което е спад с повече от 0,5 процента. Въпреки това все още е рано да се твърди, че лихвите ще паднат дотолкова, че да започне те­гленето на заеми за рефинансиране на стари кредити. За да стане това, е нужен спад с над 1,5 процента в лих­вите спрямо сегашните нива. Цифрите в БНБ наистина показват ръст на пари­те по линия на банките-майки, но те няма да са в такива количества както преди години. Това се дължи на факта, че банките у нас набра­ха изключително голям финансов ресурс чрез промоциите за най-раз­нообразни депозити и е нормално първо да използват него. Разбира се, в някои случаи парите от чужбина може да се окажат по-евтини, особе­но по отношение на евровите заеми, но всичко зависи от това коя банка на каква цена е привлякла ресурс в страната", коментира за „168 ча­са" Асен Ягодин, зам.-председател на Асоциацията на търговските банки. В поредната надпревара вече са се включили около 5 банки, твърдят специалистите. Ако ситуа­цията се запази и кризата наистина започне да отминава, каквито при­знаци има поне на имотния пазар, то очакваният ръст на кредитиране­то до края на годината ще достигне внушителните 25 процента. Ако това стане, цените на жилищата със сигур­ност ще се стабилизират на сегашни­те нива, които за повечето сегменти вече се приемат за нормални. Само за миналата година спадът в цените е около 30 процента, но все още има брокери, които смятат, че имотите са надценени. От КредитЦентър, които следят статистически целия пазар, заедно с тенденциите и профилите на клиен­тите - купувачи и продавачи, ситуа­цията ще е доста по-добра. „При увеличаване ръста на креди­тирането цените повече няма да падат и най-вероятно ще се задър­жат устойчиво на сегашните нива. Това ще доведе до един по-спокоен и предвидим пазар, което е от ин­терес и за купувачи, и продавачи", смята изпълнителният директор на КредитЦентър Тихомир Тошев.