ПОСЛЕДНИ

Недвижими имоти Стара Загора


Имотните сделки ще се плащат кеш

15.02.2010

Старозагорски новини, Стара Загора, бр.29, 11.02.10, с.8 Въпреки заканите на правителството, че от Но­ва година имоти няма да могат да се купуват в брой, а само през банка, тази мярка не само не е влязла в закона, но е на път да бъде бламирана в парла­мента. След като от м.ноември 2009 г..г. насам про­ектът за промени в нота­риалния закон, с които се въвежда забраната, се по­дмята из парламента, в края на седмицата правната комисия гласува на второ четене напълно про­тивоположни по смисъл те­кстове, внесени от депута­та от "Атака" Николай Пехливанов, съобщи Dir bg. Промяната предвижда предлаганият от правителството забранителен текст просто да отпадне, т.е. при подписване на сделката пред нотариус, както досега, ще може да се посочва не истинската стойност на имота, а са­мо данъчната оценка. Съ­що така отпада предвиж­даната декларация от про­давача и купувача, че по­сочената цена е действи­телната. Според вносителя Пехливанов, дори плащанията на имотни сделки да стават по банков път, това няма да доведе до изсветляване на сектора, защо­то нищо не пречи освен по определената сметка да се плащат суми и на ръка. Освен това готвената от правителството мярка щя­ла да доведе до излишно оскъпяване на имотите, каза депутатът и така убе­ди колегите си да гласу­ват предложението му. През ноември м.г, кога­то правосъдното минис­терство предложи проме­ни в нотариалния закон, мотивът беше, че истинс­ките цени на имотите тря­бва да се извадят на свет­ло и така да се попречи на прането на пари. Тогава министър Марга­рита Попова обясни, че по­следиците от въвеждане­то на промените ще бъдат "повече приходи за общин­ските бюджети, усилване на позициите на банките, а защо не и падане на ли­хвите по кредитите". В момента върху сума­та на имотната покупка се плаща 2.5% данък на об­щината. През ноември и декември м.г., когато ста­на ясно за готвените про­мени, много нотариуси обявиха, че има бум на вписвания на имотни сдел­ки от хора, които бързат да сключат договора, пре­ди забраната да е влязла в сила.